เล่นน้ำหน้าร้อน
เล่นน้ำฤดูร้อน
หน้าร้อนอย่างนี้ ทุกคนคงพยายามหาโอกาสที่จะลงแช่น้ำให้เย็นใจ สระว่ายน้ำตามที่ต่างๆ จึงคลาคล่ำไปด้วยคนขี้ร้อนทั้งหลาย โดยเฉพาะเด็กๆ ดูจะโปรดปรานการว่ายน้ำเป็นพิเศษ บางคนอยู่ได้เป็นชั่วโมงๆ โดยที่ไม่เบื่อเลยที่จริงกิจกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม เพราะนอกจากจะทำให้คลายร้อนได้เป็นอย่างดีแล้ว การว่ายน้ำยังเป็นการออกกำลังที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส เป็นการใช้เวลาที่หยุดเทอมอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าการไปเดินเล่นตามศูนย์การค้าเป็นไหนๆ แต่อะไรที่มากเกินไปนักก็คงจะมีข้อเสียอยู่ด้วย การเล่นน้ำอยู่ครั้งละเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ ข้อสำคัญก่อนอื่นก็คือ จะลงน้ำต้องว่ายน้ำเป็น ถ้ายังว่ายไม่เป็น ต้องมีคนคอยดูแล มิฉะนั้นอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ …